Słowotwórczy | Wielka Sobota – Wigilia Paschalna | 16.04.2022

Pełne zrozumienie wydarzeń, w których jako chrześcijanie uczestniczymy, możemy zdobyć sięgając do korzeni naszej wiary, czyli do doświadczenia Izraela.

Męka, śmierć, zmartwychwstanie nazywane są Paschą Chrystusa, a pascha to przecież wspomnienie przejścia Boga przez Egipt, którego skutkiem było uwolnienie Izraelitów.

Tego właśnie dokonuje w naszym życiu Chrystus – przez swoją śmierć i zmartwychwstanie daje nam wolność od grzechu.

Liturgia Słowa 16.04.2022
1. czytanie (Rdz 1, 1 – 2, 2)
Psalm (Ps 104 (103), 1-2a. 5-6. 10 i 12. 13-14b. 24 i 35c (R.: por. 30))
2. czytanie (Rdz 22, 1-18)
Psalm (Ps 16 (15), 5 i 8. 9-10. 11 (R.: por. 1b))
3. czytanie (Wj 14, 15 – 15, 1a)
Psalm (Wj 15, 1b-2c. 3-4. 5-6. 17-18 (R.: por. 1bc))
4. czytanie (Iz 54, 4a. 5-14)
Psalm (Ps 30 (29), 2 i 4. 5-6. 11-12a i 13b (R.: 2a))
5. czytanie (Iz 55, 1-11)
Psalm (Iz 12, 2. 3 i 4bcd. 5-6 (R.: por. 3))
6. czytanie (Ba 3, 9-15. 32 – 4, 4)
Psalm (Ps 19 (18), 8-9. 10-11 (R.: por. J 6, 68c))
7. czytanie (Ez 36, 16-17a. 18-28)
Psalm (Ps 42 (41), 2-3. 5; Ps 43 (42), 3. 4 (R.: por. Ps 42 [41], 3ab))
8. czytanie (Rz 6, 3-11)
Psalm (Ps 118 (117), 1b-2. 16-17. 22-2)
Ewangelia (Łk 24, 1-12)