Słowotwórczy | XX niedziela zwykła | 14.08.2022

Ewangelia, którą słyszymy w Kościele w XX Niedzielę zwykłą, pozwala nam poznać pragnienie Chrystusa. Dotyczy ono tego, żeby w ludzkich sercach zapalił się ogień obecności Boga. To na pewno coś bardzo pozytywnego. Niestety nie wszyscy są gotowi, by dać się zapalić miłości i zwalczają jej płomienie. Pokazuje to doświadczenie proroka Jeremiasza.

Liturgia Słowa 14.08.2022
1. czytanie (Jr 38, 4-6. 8-10)
Psalm (Ps 40 (39), 2-3. 4. 18 (R.: por. 14b))
2. czytanie (Hbr 12, 1-4)
Aklamacja (Por. J 10, 27)
Ewangelia (Łk 12, 49-53)

—————————
#słowotwórczy
Czy można powiedzieć o człowieku, że jest „słowotwórczy”? Wydaje się, że tak, choć to nie do końca zbieżne z podstawowym znaczeniem tego słowa.
Co robiłby ktoś taki? Może w myśl tego słowa, tworzyłby nowe słowa?

Czy natomiast o Bogu można by powiedzieć, że jest „słowotwórczy”? Jak najbardziej. To przecież On tworzy ten świat przez słowo.

I tak prawdziwie „słowotwórczy” ludzie, to nie ci, którzy tworzą nowe słowa, ale ci, którzy pozwalają na to, by słowo Boga tworzyło ich.
Słuchanie „słowotwórczego” Boga, który w swojej niezwykłej pomysłowości ciągle przez swoje słowo tworzy ten świat, to najbardziej twórcze zajęcie, jakie można sobie wyobrazić.

„Słowotwórczy” to komentarze do czytań mszalnych przypadających w niedziele i uroczystości, które przygotowują nasi bracia.
Chcemy razem z Wami dać się tworzyć słowu Boga.

Category: Film, mniejsi