Wielki Post 2011 – Wielki Poniedziałek

Rozważanie Liturgii Słowa Wielkiego Poniedziałku – w ramach cyklu Wielki Post 2011 – „Wybierz swoje miejsce” – prowadzi o. Piotr Nowak OFMCap, przełożony kapucyńskiego klasztoru w Gdańsku.

Liturgia Słowa:
I czytanie: Iz 42,1-7
Psalm: Ps 27,1.2.3.13-14
Ewangelia: J 12,1-11

Muzyka: br. Patefon