Otwarcie Muzeum Chrztu Litwy

Poświęcenie klasztoru w Wilnie

06:50
06:49

Transitus 2014

02:57
04:36
1:43
2:15

Nowości w Kłajpedzie

4:56

Niedziela Miłosierdzia 2014

3:54

Niedziela Zmartwychwstania 2014

Wielki Post 2014 – Wielka Sobota

5:30
5:10
4:44

Wielki Post 2014 – Wielka Środa

4:55

Wielki Post 2014 – Wielki Wtorek