Wielki Post 2014 – Wielki Piątek

Wewnątrz kościoła franciszkańskiego w Wilnie: o. Jarosław przypomina o słowach Chrystusa z krzyża, które popchnęły św. Franciszka do odnowienia kościoła. Od krzyża najłatwiej byłoby uciec. Ale trzeba pamiętać, że uciekając od krzyża uciekamy też od Pana Boga. A krzyż nie jest końcem, ale drogą. Franciszkańskie rekolekcje internetowe na Wielki Post 2014 „Twoje miłosierdzie”. Rozważanie na Wielki Piątek.

Liturgia Słowa