Kiedy odejść ze wspólnoty? | bEZ sLOGANU2 (531)

Nie ma już nikogo w moim wieku. Zmienił się duszpasterz. Zależy mi na wspólnocie, ale nie czuję się w niej. Nie mogę odejść, bo jestem za nią odpowiedzialna. Czy można znaleźć jakiś klucz przynależności? Można. Zapraszamy.