Słowotwórczy | II niedziela Wielkiego Postu | 13.03.2022

Czytania mszalne II Niedzieli Wielkiego Postu opowiadają o spotkaniu z Bogiem. Widzimy Abrahama, który rozmawiając z Bogiem, wchodzi z Nim w przymierze. Widzimy także, jak Chrystus ukazuje Apostołom swoją prawdziwą chwałę.
Choć te nadzwyczajne spotkania wydarzały się pomiędzy Bogiem a zwykłymi ludźmi, zwykle doświadczamy Boga w naszym życiu w nieco mniej spektakularny sposób. I to chyba styl objawienia siebie, który Bóg wybrał i który lubi.
I tak z jednej strony nie można zamykać się na nadzwyczajne Jego działanie, z drugiej natomiast należy szukać Go zwłaszcza w naszej codzienności, bo to przestrzeń, w której stale przebywa.

Liturgia Słowa 13.03.2022
1. czytanie (Rdz 15, 5-12. 17-18)
Psalm (Ps 27 (26), 1bcde. 7-8. 9abc. 13-14)
2. czytanie (Flp 3, 17 – 4, 1)
Aklamacja (Por. Mt 17, 5)
Ewangelia (Łk 9, 28b-36)

—————————
#słowotwórczy
Czy można powiedzieć o człowieku, że jest „słowotwórczy”? Wydaje się, że tak, choć to nie do końca zbieżne z podstawowym znaczeniem tego słowa.
Co robiłby ktoś taki? Może w myśl tego słowa, tworzyłby nowe słowa?

Czy natomiast o Bogu można by powiedzieć, że jest „słowotwórczy”? Jak najbardziej. To przecież On tworzy ten świat przez słowo.

I tak prawdziwie „słowotwórczy” ludzie, to nie ci, którzy tworzą nowe słowa, ale ci, którzy pozwalają na to, by słowo Boga tworzyło ich.
Słuchanie „słowotwórczego” Boga, który w swojej niezwykłej pomysłowości ciągle przez swoje słowo tworzy ten świat, to najbardziej twórcze zajęcie, jakie można sobie wyobrazić.

„Słowotwórczy” to komentarze do czytań mszalnych przypadających w niedziele i uroczystości, które przygotowują nasi bracia.
Chcemy razem z Wami dać się tworzyć słowu Boga.