Wielki Post 2013 – IV tydzień – wtorek 12 marca

Obszary bez życia, tajemniczy strumień, prawy bok i o tym, na co godzi się Bóg. O. Piotr rozważa Słowo na wtorek 12 marca 2013 r.
Franciszkańskie rozważania „Przyjmij Słowo – daj wiarę” na Wielki Post 2013 – oglądaj codziennie na https://www.franciszkanie.tv i http://www.deon.pl

 

Liturgia Słowa