Uwielbienie z modlitwą o uwolnienie #30

Ogłoszenia #22

Samarytanie na tak: W XXVI 2

Pokaż swoje myśli: Pn XXVII 2

W czyich rękach? S XXV 2

Banalne odpowiedzi: Pt XXV 2

Ważne pytanie Heroda: C XXV 2

Fortel Jezusa i Mateusz: 21 IX 2022

Nie za szybko: W XXV 2

Chciałbym być kogutem: S XXIII 2

Wszystko za wszystko: Śr XXIII 2

Twoje belki, Jego łaska: Pt XXIII 2

Słuchanie NMP: 8 IX 2022