Dobra Nowina na Wielki Post: 1. niedziela Wielkiego Postu B – 18 II 2024

Najpierw był czyn Jezusa, potem moje uczynki.
Jakie to zwierzęta są z Jezusem na pustyni? (Tu podpowiada nam św. Antoni z Padwy). Jak usłyszeć na pustyni głos Ojca, skoro słychać tylko głos diabła?
I co jest najważniejszą nowiną na Wielki Post.

Franciszkańskie rozważanie „Daję Słowo” na I niedzielę Wielkiego Postu B – 18 II 2024 r.

Polecamy rekolekcje na Wielki Post 2024: http://tinyurl.com/3ey348bp

Zobacz Daję Słowo z 2018 r.: https://www.youtube.com/watch?v=XbDbvkzHUTM
Zobacz Daję Słowo z 2021 r.: https://youtu.be/-H_jA4UFXSM
Zobacz Daję Słowo z 2012 r.: https://youtu.be/1eEZ3DrAe_0

Liturgia Słowa:
(Rdz 9, 8-15)
Tak rzekł Bóg do Noego i do jego synów: „to Ja zawieram przymierze z wami i z waszym potomstwem, które po was będzie; z wszelką istotą żywą, która jest z wami: z ptactwem, ze zwierzętami domowymi i polnymi, jakie są przy was, ze wszystkimi, które wyszły z arki, z wszelkim zwierzęciem na ziemi. Zawieram z wami przymierze, tak iż nigdy już nie zostanie zgładzona wodami potopu żadna istota żywa i już nigdy nie będzie potopu niszczącego ziemię”. Po czym Bóg dodał: ” to jest znak przymierza, które Ja zawieram z wami i każdą istotą żywą, jaka jest z wami, na wieczne czasy: Łuk mój kładę na obłoki, aby był znakiem przymierza między Mną a ziemią. A gdy rozciągnę obłoki nad ziemią i gdy ukaże się ten łuk na obłokach, wtedy wspomnę na moje przymierze, które zawarłem z wami i z wszelką istotą żywą, z każdym człowiekiem; i nie będzie już nigdy wód potopu na zniszczenie żadnego istnienia”.

(1 P 3, 18-22)
Najdrożsi: Chrystus raz jeden umarł za grzechy, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was do Boga przyprowadzić; zabity wprawdzie na ciele, ale powołany do życia przez Ducha. W Nim poszedł ogłosić zbawienie nawet duchom zamkniętym w więzieniu, niegdyś nieposłusznym, gdy za dni Noego cierpliwość Boża naczekiwała, a budowana była arka, w której niewielu, to jest osiem dusz, zostało uratowanych przez wodę. eraz również zgodnie z tym wzorem ratuje was ona we chrzcie nie przez obmycie brudu cielesnego, ale przez zobowiązanie dobrego sumienia wobec Boga – dzięki zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. On jest po prawicy Bożej, gdyż poszedł do nieba, gdzie poddani Mu zostali aniołowie i Władze, i Moce.

(Mk 1, 12-15)
Duch wyprowadził Jezusa na pustynię. A przebywał na pustyni czterdzieści dni, kuszony przez Szatana, i był ze zwierzętami, aniołowie zaś Mu służyli.Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: „Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!”