Wielki Post 2020 – Odcinek 21

bEZ sLOGANU – Siostra śmierć

Pogrzeb o. Dariusza Dembkowskiego