Słowotwórczy | I niedziela adwentu | 28.11.2021

Boimy się na samą myśl o końcu świata, a tym bardziej na myśl o końcu naszego życia. Pan Jezus mówi jednak, że nie ma takiej konieczności. On przychodzi po to, by spełnić obietnice o bezpieczeństwie, które Bóg złożył przez proroka Jeremiasza. Nie musimy się bać, bo Chrystus utwierdza nasze serca w pokoju. I co ciekawe, to naprawdę może się wydarzyć.

Liturgia Słowa 28.11.2021
1. czytanie (Jr 33, 14-16)
Psalm (Ps 25 (24), 4-5. 8-9. 10 i 14 (R.: por. 1b))
2. czytanie (1 Tes 3, 12 – 4, 2)
Aklamacja (Ps 85 (84), 8)
Ewangelia (Łk 21, 25-28. 34-36)

—————————
#słowotwórczy
Czy można powiedzieć o człowieku, że jest „słowotwórczy”? Wydaje się, że tak, choć to nie do końca zbieżne z podstawowym znaczeniem tego słowa.
Co robiłby ktoś taki? Może w myśl tego słowa, tworzyłby nowe słowa?

Czy natomiast o Bogu można by powiedzieć, że jest „słowotwórczy”? Jak najbardziej. To przecież On tworzy ten świat przez słowo.

I tak prawdziwie „słowotwórczy” ludzie, to nie ci, którzy tworzą nowe słowa, ale ci, którzy pozwalają na to, by słowo Boga tworzyło ich.
Słuchanie „słowotwórczego” Boga, który w swojej niezwykłej pomysłowości ciągle przez swoje słowo tworzy ten świat, to najbardziej twórcze zajęcie, jakie można sobie wyobrazić.

„Słowotwórczy” to komentarze do czytań mszalnych przypadających w niedziele i uroczystości, które przygotowują nasi bracia.
Chcemy razem z Wami dać się tworzyć słowu Boga.