Słowotwórczy | IV niedziela adwentu | 19.12.2021

Liturgia słowa IV Niedzieli Adwentu skupia naszą uwagę na ciele człowieka. W pierwotnym planie Pana Boga było ono doskonale zintegrowane z duchem. Stan doskonałego połączenia tego, co duchowe i cielesne został utracony w znacznym stopniu w momencie, gdy ludzie zgrzeszyli. Fakt ten nie przekreśla jednak zamiarów Boga, które na zawsze pozostają aktualne. I tak uświęca nas On poprzez ofiarę ciała swojego Syna. Skutki tego działania przedstawia dzisiejsza Ewangelia. Widzimy Maryję, która jest przeniknięta Duchem Świętym i poprzez swoje ciało przekazuje Go dalej. Tak dzieje zbawienia mają toczyć się i w życiu każdego z nas.

Liturgia Słowa 19.12.2021
1. czytanie (Mi 5, 1-4a)
Psalm (Ps 80 (79), 2ac i 3b. 15-16. 18-19)
2. czytanie (Hbr 10, 5-10)
Aklamacja (Łk 1, 38)
Ewangelia (Łk 1, 39-45)

„Słowotwórczy” to komentarze do czytań mszalnych przypadających w niedziele i uroczystości, które przygotowują nasi bracia. Chcemy razem z Wami dać się tworzyć słowu Boga.

Category: Film, mniejsi