Słowotwórczy | III niedziela adwentu | 11.12.2022

„Czy Ty jesteś Tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać?” – pyta Jan Chrzciciel Chrystusa we fragmencie Ewangelii przypadającym na III Niedzielę Adwentu. To pytanie mówi nam, że każdy z nas ma prawo przeżywać wątpliwości w wierze. Paradoksalnie trudne pytania, na które czasem musimy sobie odpowiedzieć, mogą umocnić naszą wiarę.

Liturgia Słowa 11.12.2022
1. czytanie (Iz 35, 1-6a. 10)
Psalm (Ps 146 (145), 6c-7. 8-9a. 9b-10 (R.: por. Iz 35, 4))
2. czytanie (Jk 5, 7-10)
Aklamacja (Iz 61, 1)
Ewangelia (Mt 11, 2-11)

—————————
#słowotwórczy
Czy można powiedzieć o człowieku, że jest „słowotwórczy”? Wydaje się, że tak, choć to nie do końca zbieżne z podstawowym znaczeniem tego słowa.
Co robiłby ktoś taki? Może w myśl tego słowa, tworzyłby nowe słowa?

Czy natomiast o Bogu można by powiedzieć, że jest „słowotwórczy”? Jak najbardziej. To przecież On tworzy ten świat przez słowo.

I tak prawdziwie „słowotwórczy” ludzie, to nie ci, którzy tworzą nowe słowa, ale ci, którzy pozwalają na to, by słowo Boga tworzyło ich.
Słuchanie „słowotwórczego” Boga, który w swojej niezwykłej pomysłowości ciągle przez swoje słowo tworzy ten świat, to najbardziej twórcze zajęcie, jakie można sobie wyobrazić.

„Słowotwórczy” to komentarze do czytań mszalnych przypadających w niedziele i uroczystości, które przygotowują nasi bracia.
Chcemy razem z Wami dać się tworzyć słowu Boga.

Category: Film, mniejsi