Słowotwórczy | XXX niedziela zwykła | 23.10.2022

Możemy mieć własny obraz Boga i w konsekwencji własny obraz samych siebie. Cały problem polega na tym, że jest to spojrzenie skrajnie subiektywne i ograniczone. Lepiej pozwolić Bogu, by sam mówił nam o tym, kim jest. To może poprowadzić nas do zupełnie nowego i zaskakującego spojrzenia na samych siebie.

Liturgia Słowa 23.10.2022
1. czytanie (Syr 35, 12-14. 16-18)
Psalm (Ps 34 (33), 2-3. 17-18. 19 i 23 (R.: por. 7a))
2. czytanie (2 Tm 4, 6-9. 16-18)
Aklamacja (Por. 2 Kor 5, 19)
Ewangelia (Łk 18, 9-14)

—————————
#słowotwórczy
Czy można powiedzieć o człowieku, że jest „słowotwórczy”? Wydaje się, że tak, choć to nie do końca zbieżne z podstawowym znaczeniem tego słowa.
Co robiłby ktoś taki? Może w myśl tego słowa, tworzyłby nowe słowa?

Czy natomiast o Bogu można by powiedzieć, że jest „słowotwórczy”? Jak najbardziej. To przecież On tworzy ten świat przez słowo.

I tak prawdziwie „słowotwórczy” ludzie, to nie ci, którzy tworzą nowe słowa, ale ci, którzy pozwalają na to, by słowo Boga tworzyło ich.
Słuchanie „słowotwórczego” Boga, który w swojej niezwykłej pomysłowości ciągle przez swoje słowo tworzy ten świat, to najbardziej twórcze zajęcie, jakie można sobie wyobrazić.

„Słowotwórczy” to komentarze do czytań mszalnych przypadających w niedziele i uroczystości, które przygotowują nasi bracia.
Chcemy razem z Wami dać się tworzyć słowu Boga.

Category: Film, mniejsi