Słowotwórczy | Uroczystość Wszystkich Świętych | 01.11.2022

Kiedy mamy starać się o świętość, od razu myślimy, że to nasza osobista sprawa. Okazuje się jednak, że nasze zaangażowanie – choć niezbędne – jest na drugim miejscu. Pierwszy jest Bóg i Jego starania, żeby nas uświęcić. Czym jednak jest prawdziwa świętość? Dziś Uroczystość Wszystkich Świętych, czyli dzień, gdy wspominamy tych znanych i nieznanych ludzi, którzy pozwolili Bogu zabłysnąć w ich życiu.

Liturgia Słowa 01.11.2022
1. czytanie (Ap 7, 2-4. 9-14)
Psalm (Ps 24, 1-2. 3-4ab. 5-6 (R.: por. 6))
2. czytanie (1 J 3, 1-3)
Aklamacja (Mt 11, 28)
Ewangelia (Mt 5, 1-12a)

—————————
#słowotwórczy
Czy można powiedzieć o człowieku, że jest „słowotwórczy”? Wydaje się, że tak, choć to nie do końca zbieżne z podstawowym znaczeniem tego słowa.
Co robiłby ktoś taki? Może w myśl tego słowa, tworzyłby nowe słowa?

Czy natomiast o Bogu można by powiedzieć, że jest „słowotwórczy”? Jak najbardziej. To przecież On tworzy ten świat przez słowo.

I tak prawdziwie „słowotwórczy” ludzie, to nie ci, którzy tworzą nowe słowa, ale ci, którzy pozwalają na to, by słowo Boga tworzyło ich.
Słuchanie „słowotwórczego” Boga, który w swojej niezwykłej pomysłowości ciągle przez swoje słowo tworzy ten świat, to najbardziej twórcze zajęcie, jakie można sobie wyobrazić.

„Słowotwórczy” to komentarze do czytań mszalnych przypadających w niedziele i uroczystości, które przygotowują nasi bracia.
Chcemy razem z Wami dać się tworzyć słowu Boga.

Category: Film, mniejsi