Słowotwórczy | V niedziela Wielkiego Postu | 03.04.2022

Jest w życiu każdego taka przeszłość, o której nie chce się pamiętać. Wydarzenia tak ciemne, że odbierają światło temu, co jest teraz. Najważniejsza myśl z czytań V Niedzieli Wielkiego Postu, która rozświetla te ciemności jest taka, że Bóg też nie chce pamiętać o tej przeszłości! I nie chce również, żebyśmy my o niej pamiętali.
Już w pierwszym czytaniu słyszymy zapewnienie Boga, że oto On „dokonuje rzeczy nowej”. Ewangelia stawia przed nami Chrystusa, które nie potępia kobiety przyłapanej na cudzołóstwie. Widzimy także św. Pawła – prześladowcę Kościoła i mordercę św. Szczepana, który dzięki miłości Boga „zapomina o tym, co za nim, a wytężając siły ku temu, co przed nim, pędzi ku wyznaczonej mecie, ku nagrodzie, do jakiej Bóg wzywa w górę, w Chrystusie Jezusie.”

Liturgia Słowa 03.04.2022
1. czytanie (Iz 43, 16-21)
Psalm (Ps 126 (125), 1b-2b. 2c-3. 4-5. 6 (R.: por. 3a))
2. czytanie (Flp 3, 8-14)
Aklamacja (Jl 2, 13bc)
Ewangelia (J 8, 1-11)

—————————
#słowotwórczy
Czy można powiedzieć o człowieku, że jest „słowotwórczy”? Wydaje się, że tak, choć to nie do końca zbieżne z podstawowym znaczeniem tego słowa.
Co robiłby ktoś taki? Może w myśl tego słowa, tworzyłby nowe słowa?

Czy natomiast o Bogu można by powiedzieć, że jest „słowotwórczy”? Jak najbardziej. To przecież On tworzy ten świat przez słowo.

I tak prawdziwie „słowotwórczy” ludzie, to nie ci, którzy tworzą nowe słowa, ale ci, którzy pozwalają na to, by słowo Boga tworzyło ich.
Słuchanie „słowotwórczego” Boga, który w swojej niezwykłej pomysłowości ciągle przez swoje słowo tworzy ten świat, to najbardziej twórcze zajęcie, jakie można sobie wyobrazić.

„Słowotwórczy” to komentarze do czytań mszalnych przypadających w niedziele i uroczystości, które przygotowują nasi bracia.
Chcemy razem z Wami dać się tworzyć słowu Boga.

Category: Film, mniejsi