Słowotwórczy | IV Niedziela Wielkanocna | 08.05.2022

IV Niedziela Wielkanocna to Niedziela Dobrego Pasterza. Tym obrazem posługuje się dzisiejsza liturgia słowa, by opowiadać nam o Bogu, który zajmuje się każdym z nas.
W Ewangelii Jezus wypowiada słowa: „Nikt nie wyrwie owiec z mojej ręki. Ojciec mój, który Mi je dał, jest większy od wszystkich”. Są to słowa bardzo pokrzepiające, bo mówią o mocnym ramieniu Mesjasza, który chce nas chronić.
Trzeba jednak wiary, by wejść w tę przestrzeń bezpieczeństwa…

Liturgia Słowa 08.05.2022
1. czytanie (Dz 13, 14. 43-52)
Psalm (Ps 100 (99), 2-3. 4-5 (R.: por. 3c))
2. czytanie (Ap 7, 9. 14b-17)
Aklamacja (J 10, 14)
Ewangelia (J 10, 27-30)

—————————
#słowotwórczy
Czy można powiedzieć o człowieku, że jest „słowotwórczy”? Wydaje się, że tak, choć to nie do końca zbieżne z podstawowym znaczeniem tego słowa.
Co robiłby ktoś taki? Może w myśl tego słowa, tworzyłby nowe słowa?

Czy natomiast o Bogu można by powiedzieć, że jest „słowotwórczy”? Jak najbardziej. To przecież On tworzy ten świat przez słowo.

I tak prawdziwie „słowotwórczy” ludzie, to nie ci, którzy tworzą nowe słowa, ale ci, którzy pozwalają na to, by słowo Boga tworzyło ich.
Słuchanie „słowotwórczego” Boga, który w swojej niezwykłej pomysłowości ciągle przez swoje słowo tworzy ten świat, to najbardziej twórcze zajęcie, jakie można sobie wyobrazić.

„Słowotwórczy” to komentarze do czytań mszalnych przypadających w niedziele i uroczystości, które przygotowują nasi bracia.
Chcemy razem z Wami dać się tworzyć słowu Boga.