Słowotwórczy | XII niedziela zwykła | 19.06.2022

Kim dla Ciebie jestem? Takie pytanie stawia każdemu z nas Chrystus dziś, w XII Niedzielę Zwykłą.
Stawiając to pytanie, Pan Jezus nie chce usłyszeć powierzchownej, podzielanej przez większość i zasłyszanej gdzieś opinii. Interesuje Go serce każdego z nas i to jakiej odpowiedzi jesteśmy gotowi szczerze udzielić. Ta odpowiedź być może nie będzie taka, jak ta, której udzielił św. Piotr. Najważniejsze jednak, żeby była prawdziwa – to pierwszy krok w dobrym kierunku.

Liturgia Słowa 19.06.2022
1. czytanie (Za 12, 10-11; 13, 1)
Psalm (Ps 63 (62), 2. 3-4. 5-6. 8-9 (R.: por. 2ab))
2. czytanie (Ga 3, 26-29)
Aklamacja (Por. J 10, 27)
Ewangelia (Łk 9, 18-24)

—————————
#słowotwórczy
Czy można powiedzieć o człowieku, że jest „słowotwórczy”? Wydaje się, że tak, choć to nie do końca zbieżne z podstawowym znaczeniem tego słowa.
Co robiłby ktoś taki? Może w myśl tego słowa, tworzyłby nowe słowa?

Czy natomiast o Bogu można by powiedzieć, że jest „słowotwórczy”? Jak najbardziej. To przecież On tworzy ten świat przez słowo.

I tak prawdziwie „słowotwórczy” ludzie, to nie ci, którzy tworzą nowe słowa, ale ci, którzy pozwalają na to, by słowo Boga tworzyło ich.
Słuchanie „słowotwórczego” Boga, który w swojej niezwykłej pomysłowości ciągle przez swoje słowo tworzy ten świat, to najbardziej twórcze zajęcie, jakie można sobie wyobrazić.

„Słowotwórczy” to komentarze do czytań mszalnych przypadających w niedziele i uroczystości, które przygotowują nasi bracia.
Chcemy razem z Wami dać się tworzyć słowu Boga.

Category: Film, mniejsi