Słowotwórczy | XIV niedziela zwykła | 03.07.2022

W Ewangelii na XIV niedzielę zwykłą Jezus wybiera każdego z nas i wysyła dalej z tym, co do nas powiedział. A co takiego powiedział? Chodzi oczywiście o Ewangelię, o słowa, które niosą możliwość wejścia w nowy wymiar życia. Tak więc każdy z nas – uczniów Chrystusa – jest jak list, z którego inni powinni bez przeszkód przeczytać coś dobrego o naszym Panu.

Liturgia Słowa 03.07.2022
1. czytanie (Iz 66, 10. 12-14c)
Psalm (Ps 66 (65), 1b-3a. 4-5. 6-7a. 16 i 20 (R.: por. 1b))
2. czytanie (Ga 6, 14-18)
Aklamacja (Kol 3, 15a. 16a)
Ewangelia (Łk 10, 1-12. 17-20)

—————————
#słowotwórczy
Czy można powiedzieć o człowieku, że jest „słowotwórczy”? Wydaje się, że tak, choć to nie do końca zbieżne z podstawowym znaczeniem tego słowa.
Co robiłby ktoś taki? Może w myśl tego słowa, tworzyłby nowe słowa?

Czy natomiast o Bogu można by powiedzieć, że jest „słowotwórczy”? Jak najbardziej. To przecież On tworzy ten świat przez słowo.

I tak prawdziwie „słowotwórczy” ludzie, to nie ci, którzy tworzą nowe słowa, ale ci, którzy pozwalają na to, by słowo Boga tworzyło ich.
Słuchanie „słowotwórczego” Boga, który w swojej niezwykłej pomysłowości ciągle przez swoje słowo tworzy ten świat, to najbardziej twórcze zajęcie, jakie można sobie wyobrazić.

„Słowotwórczy” to komentarze do czytań mszalnych przypadających w niedziele i uroczystości, które przygotowują nasi bracia.
Chcemy razem z Wami dać się tworzyć słowu Boga.