Nowa obecność franciszkanów w Szwecji

W niedzielę 20 października kard. Anders Arborelius OCD podczas uroczystej Mszy świętej poświęcił kościół i klasztor św. Maksymiliana w Motali w Szwecji.

W uroczystości wzięło udział ok. 200 osób, w tym około 20 kapłanów, wikariusz zakonu franciszkanów z Rzymu o. Jan Maciejowski oraz pełniący obowiązki ministra prowincjalnego o. Tomasz Ryłko z Polski.

Budynek Kościoła ekumenicznego w Motala zakupiła Diecezja Katolicka w Sztokholmie w 2018 roku. Kościół ekumeniczny odprawił swoje ostatnie nabożeństwo 16 czerwca 2019 r. Podczas ceremonii klucz do drzwi kościoła został następnie przekazany przedstawicielom Kościoła katolickiego.

Katolicy przystąpili natychmiast do renowacji samego kościoła, zakupu potrzebnego sprzętu i wyposażenia dla sprawowania ceremonii katolickich. Przystąpiono też do budowy klasztoru pod patronatem św. Maksymiliana, który został później przekazany „szarym braciom”, czyli zakonowi franciszkanów.