Słowotwórczy | VI Niedziela Wielkanocna | 22.05.2022

Chrystus w Ewangelii św. Jana odczytywanej w VI Niedzielę Wielkanocną zwraca naszą uwagę na to, że Bóg chce być w nas obecny i że ta Jego obecność niesie nam pokój.
Obecności Boga i płynącego z niej pokoju możemy doświadczać dzięki działaniu Ducha Świętego.
To właśnie On może uczynić w nas to, co wydaje się niemożliwe.

Liturgia Słowa 22.05.2022
1. czytanie (Dz 15, 1-2. 22-29)
Psalm (Ps 67 (66), 2-3. 4-5. 6 i 8 (R.: por. 4))
2. czytanie (Ap 21, 10-14. 22-23)
Aklamacja (J 14, 23)
Ewangelia (J 14, 23-29)

—————————
#słowotwórczy
Czy można powiedzieć o człowieku, że jest „słowotwórczy”? Wydaje się, że tak, choć to nie do końca zbieżne z podstawowym znaczeniem tego słowa.
Co robiłby ktoś taki? Może w myśl tego słowa, tworzyłby nowe słowa?

Czy natomiast o Bogu można by powiedzieć, że jest „słowotwórczy”? Jak najbardziej. To przecież On tworzy ten świat przez słowo.

I tak prawdziwie „słowotwórczy” ludzie, to nie ci, którzy tworzą nowe słowa, ale ci, którzy pozwalają na to, by słowo Boga tworzyło ich.
Słuchanie „słowotwórczego” Boga, który w swojej niezwykłej pomysłowości ciągle przez swoje słowo tworzy ten świat, to najbardziej twórcze zajęcie, jakie można sobie wyobrazić.

„Słowotwórczy” to komentarze do czytań mszalnych przypadających w niedziele i uroczystości, które przygotowują nasi bracia.
Chcemy razem z Wami dać się tworzyć słowu Boga.

Category: Film, mniejsi