Słowotwórczy | V Niedziela Wielkanocna | 15.05.2022

Liturgia słowa V Niedzieli Wielkanocnej ukazuje trudy życia tu, na ziemi – dlatego Paweł i Barnaba podtrzymują na duchu tych, którzy uwierzyli – a także chwałę tego, co czeka nas w przyszłości, gdzie nie będzie już cierpienia, bo Bóg „otrze z naszych oczu wszelką łzę”.
Jesteśmy w drodze z brzegu doczesności na brzeg wieczności. Rzeką, która płynie między tymi dwoma brzegami jest miłość Pana, do której wzywa nas, przekazując nam największe przykazanie.

Liturgia Słowa 15.05.2022
1. czytanie (Dz 14, 21b-27)
Psalm (Ps 145 (144), 8-9. 10-11. 12-13 (R.: 1b))
2. czytanie (Ap 21, 1-5a)
Aklamacja (J 13, 34)
Ewangelia (J 13, 31-33a. 34-35)

—————————
#słowotwórczy
Czy można powiedzieć o człowieku, że jest „słowotwórczy”? Wydaje się, że tak, choć to nie do końca zbieżne z podstawowym znaczeniem tego słowa.
Co robiłby ktoś taki? Może w myśl tego słowa, tworzyłby nowe słowa?

Czy natomiast o Bogu można by powiedzieć, że jest „słowotwórczy”? Jak najbardziej. To przecież On tworzy ten świat przez słowo.

I tak prawdziwie „słowotwórczy” ludzie, to nie ci, którzy tworzą nowe słowa, ale ci, którzy pozwalają na to, by słowo Boga tworzyło ich.
Słuchanie „słowotwórczego” Boga, który w swojej niezwykłej pomysłowości ciągle przez swoje słowo tworzy ten świat, to najbardziej twórcze zajęcie, jakie można sobie wyobrazić.

„Słowotwórczy” to komentarze do czytań mszalnych przypadających w niedziele i uroczystości, które przygotowują nasi bracia.
Chcemy razem z Wami dać się tworzyć słowu Boga.

Category: Film, mniejsi