Słowotwórczy | Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego | 17.04.2022

Jezus żyje!!! Jego ciała nie ma w grobie!!!
To najważniejsze przesłanie wiary chrześcijańskiej; wiary, które opiera się na tym, co powiedzieli ci, którzy „z Nim jedli i pili po Jego zmartwychwstaniu”.
Gdy zdamy sobie sprawę, co to tak naprawdę znaczy, nie będziemy mogli przestać o tym mówić.

Liturgia Słowa 17.04.2022
1. czytanie (Dz 10, 34a. 37-43
Psalm (Ps 118 (117), 1b-2. 16-17. 22-23 (R.: por. 24))
2. czytanie (Kol 3, 1-4)
Aklamacja (Por. 1 Kor 5, 7b-8a)
Ewangelia (J 20, 1-9)

—————————
#słowotwórczy
Czy można powiedzieć o człowieku, że jest „słowotwórczy”? Wydaje się, że tak, choć to nie do końca zbieżne z podstawowym znaczeniem tego słowa.
Co robiłby ktoś taki? Może w myśl tego słowa, tworzyłby nowe słowa?

Czy natomiast o Bogu można by powiedzieć, że jest „słowotwórczy”? Jak najbardziej. To przecież On tworzy ten świat przez słowo.

I tak prawdziwie „słowotwórczy” ludzie, to nie ci, którzy tworzą nowe słowa, ale ci, którzy pozwalają na to, by słowo Boga tworzyło ich.
Słuchanie „słowotwórczego” Boga, który w swojej niezwykłej pomysłowości ciągle przez swoje słowo tworzy ten świat, to najbardziej twórcze zajęcie, jakie można sobie wyobrazić.

„Słowotwórczy” to komentarze do czytań mszalnych przypadających w niedziele i uroczystości, które przygotowują nasi bracia.
Chcemy razem z Wami dać się tworzyć słowu Boga.