Słowotwórczy | XXIV niedziela zwykła | 11.09.2022

Ojciec kocha obu synów. Nie tylko tego, który zawsze przy nim był, ani nie tylko tego, który zmarnowany do niego wrócił. Ojciec kocha obu synów.
Ewangelia przypadająca na XXIV Niedzielę Zwykłą mówi nam wiele o ojcowskim sercu Pana Boga, o Jego miłości, która wychodzi naprzeciw ludziom, którzy się różnią.
Te słowa nawet nie tyle wzywają nas do tego, żebyśmy kochali w ten sposób innych ludzi, ale żebyśmy byli w stanie z wyrozumiałością kochać w sobie różne przeciwności…

Liturgia Słowa 11.09.2022
1. czytanie (Wj 32, 7-11. 13-14)
Psalm (Ps 51 (50), 3-4. 12-13. 17 i 19 (R.: por. Łk 15, 18))
2. czytanie (1 Tm 1, 12-17)
Aklamacja (Por. 2 Kor 5, 19)
Ewangelia (Łk 15, 1-32)

—————————
#słowotwórczy
Czy można powiedzieć o człowieku, że jest „słowotwórczy”? Wydaje się, że tak, choć to nie do końca zbieżne z podstawowym znaczeniem tego słowa.
Co robiłby ktoś taki? Może w myśl tego słowa, tworzyłby nowe słowa?

Czy natomiast o Bogu można by powiedzieć, że jest „słowotwórczy”? Jak najbardziej. To przecież On tworzy ten świat przez słowo.

I tak prawdziwie „słowotwórczy” ludzie, to nie ci, którzy tworzą nowe słowa, ale ci, którzy pozwalają na to, by słowo Boga tworzyło ich.
Słuchanie „słowotwórczego” Boga, który w swojej niezwykłej pomysłowości ciągle przez swoje słowo tworzy ten świat, to najbardziej twórcze zajęcie, jakie można sobie wyobrazić.

„Słowotwórczy” to komentarze do czytań mszalnych przypadających w niedziele i uroczystości, które przygotowują nasi bracia.
Chcemy razem z Wami dać się tworzyć słowu Boga.

Category: Film, mniejsi