Słowotwórczy | XXV niedziela zwykła | 18.09.2022

Dla Boga nie ma rzeczy, która nie ma znaczenia. Wszystko się dla Niego liczy. A te rzeczy, na które zazwyczaj nie zwracamy uwagi, te najmniejsze, są drogą do czegoś o wiele większego.
Nie możemy o tym zapomnieć i dlatego musimy być wierni. Tak mówi nam dziś Jezus poprzez słowo czytane w Kościele w XXV Niedzielę Zwykłą.

Liturgia Słowa 18.09.2022
1. czytanie (Am 8, 4-7)
Psalm (Ps 113 (112), 1b-2. 4-6. 7-8 (R.: por. 1b i 7b))
2. czytanie (1 Tm 2, 1-8)
Aklamacja (Por. 2 Kor 8, 9)
Ewangelia (Łk 16, 1-13)

—————————
#słowotwórczy
Czy można powiedzieć o człowieku, że jest „słowotwórczy”? Wydaje się, że tak, choć to nie do końca zbieżne z podstawowym znaczeniem tego słowa.
Co robiłby ktoś taki? Może w myśl tego słowa, tworzyłby nowe słowa?

Czy natomiast o Bogu można by powiedzieć, że jest „słowotwórczy”? Jak najbardziej. To przecież On tworzy ten świat przez słowo.

I tak prawdziwie „słowotwórczy” ludzie, to nie ci, którzy tworzą nowe słowa, ale ci, którzy pozwalają na to, by słowo Boga tworzyło ich.
Słuchanie „słowotwórczego” Boga, który w swojej niezwykłej pomysłowości ciągle przez swoje słowo tworzy ten świat, to najbardziej twórcze zajęcie, jakie można sobie wyobrazić.

„Słowotwórczy” to komentarze do czytań mszalnych przypadających w niedziele i uroczystości, które przygotowują nasi bracia.
Chcemy razem z Wami dać się tworzyć słowu Boga.

Category: Film, mniejsi