Słowotwórczy | XXVI niedziela zwykła | 25.09.2022

Wydaje się, że słowo Boże w XXVI Niedzielę Zwykłą przede wszystkim przestrzega nas przed całkowitym brakiem wrażliwości na los ubogich, który cechuje bogacza z dzisiejszej Ewangelii. To na pewno prawda. Ale trzeba patrzeć trochę dalej, na dalszy los tego człowieka, na konsekwencje życia, które prowadził. Chodzi o to, co spotyka go po śmierci. Realne myślenie o końcu naszego życia to droga do dobrego i odpowiedzialnego jego przeżywania już teraz.

Liturgia Słowa 25.09.2022
1. czytanie (Am 6, 1a. 4-7)
Psalm (Ps 146 (145), 6c-7. 8-9a. 9b-10 (R.: por. 1b))
2. czytanie (1 Tm 6, 11-16)
Aklamacja (Por. 2 Kor 8, 9)
Ewangelia (Łk 16, 19-31)

—————————
#słowotwórczy
Czy można powiedzieć o człowieku, że jest „słowotwórczy”? Wydaje się, że tak, choć to nie do końca zbieżne z podstawowym znaczeniem tego słowa.
Co robiłby ktoś taki? Może w myśl tego słowa, tworzyłby nowe słowa?

Czy natomiast o Bogu można by powiedzieć, że jest „słowotwórczy”? Jak najbardziej. To przecież On tworzy ten świat przez słowo.

I tak prawdziwie „słowotwórczy” ludzie, to nie ci, którzy tworzą nowe słowa, ale ci, którzy pozwalają na to, by słowo Boga tworzyło ich.
Słuchanie „słowotwórczego” Boga, który w swojej niezwykłej pomysłowości ciągle przez swoje słowo tworzy ten świat, to najbardziej twórcze zajęcie, jakie można sobie wyobrazić.

„Słowotwórczy” to komentarze do czytań mszalnych przypadających w niedziele i uroczystości, które przygotowują nasi bracia.
Chcemy razem z Wami dać się tworzyć słowu Boga.

Category: Film, mniejsi