Słowotwórczy | XXIX niedziela zwykła | 16.10.2022

XXIX Niedziela Zwykła zbiega się z 20. rocznicą publikacji Listu Apostolskiego Jana Pawła II Rosarium Virginis Mariae. Różaniec jest bez wątpienia jednym ze sposobów nieustającej modlitwy, o której Jezus mówi dziś do Apostołów. Czym jest różaniec i w jaką przestrzeń może nas realnie przenieść?

Liturgia Słowa 16.10.2022
1. czytanie (Wj 17, 8-13)
Psalm (Ps 121 (120), 1b-2. 3-4. 5-6. 7-8 (R.: por. 2))
2. czytanie (2 Tm 3, 14 – 4, 2)
Aklamacja (Por. Hbr 4, 12)
Ewangelia (Łk 18, 1-8)

—————————
#słowotwórczy
Czy można powiedzieć o człowieku, że jest „słowotwórczy”? Wydaje się, że tak, choć to nie do końca zbieżne z podstawowym znaczeniem tego słowa.
Co robiłby ktoś taki? Może w myśl tego słowa, tworzyłby nowe słowa?

Czy natomiast o Bogu można by powiedzieć, że jest „słowotwórczy”? Jak najbardziej. To przecież On tworzy ten świat przez słowo.

I tak prawdziwie „słowotwórczy” ludzie, to nie ci, którzy tworzą nowe słowa, ale ci, którzy pozwalają na to, by słowo Boga tworzyło ich.
Słuchanie „słowotwórczego” Boga, który w swojej niezwykłej pomysłowości ciągle przez swoje słowo tworzy ten świat, to najbardziej twórcze zajęcie, jakie można sobie wyobrazić.

„Słowotwórczy” to komentarze do czytań mszalnych przypadających w niedziele i uroczystości, które przygotowują nasi bracia.
Chcemy razem z Wami dać się tworzyć słowu Boga.

Category: Film, mniejsi