Słowotwórczy | VI niedziela zwykła | 13.02.2022

Błogosławieństwa, o których mowa w Ewangelii VI Niedzieli Zwykłej na pierwszy rzut oka można porównać do często wypowiadanych przez nas słów: „będzie dobrze”. Ciekawe jest jednak to, że pierwsze z nich, jak i ostanie mówią o tym, że „już jest dobrze”. Jest tak dlatego, że dzieło zbawienia już się dokonało; Chrystus już umarł i zmartwychwstał, już wstąpił do nieba i posłał nam Ducha, który daje nam udział w zbawieniu. Bądźmy jak „błogosławiony mąż” z pierwszego czytania, który pokładając ufność w Bogu, jest jak „drzewo nad płynącą wodą”.

Liturgia Słowa 13.02.2022
1. czytanie (Jr 17, 5-8)
Psalm (Ps 1, 1-2. 3. 4 i 6)
2. czytanie (1 Kor 15, 12. 16-20)
Aklamacja (Por. Łk 6, 23ab)
Ewangelia (Łk 6, 17.20-26)

—————————
#słowotwórczy
Czy można powiedzieć o człowieku, że jest „słowotwórczy”? Wydaje się, że tak, choć to nie do końca zbieżne z podstawowym znaczeniem tego słowa.
Co robiłby ktoś taki? Może w myśl tego słowa, tworzyłby nowe słowa?

Czy natomiast o Bogu można by powiedzieć, że jest „słowotwórczy”? Jak najbardziej. To przecież On tworzy ten świat przez słowo.

I tak prawdziwie „słowotwórczy” ludzie, to nie ci, którzy tworzą nowe słowa, ale ci, którzy pozwalają na to, by słowo Boga tworzyło ich.
Słuchanie „słowotwórczego” Boga, który w swojej niezwykłej pomysłowości ciągle przez swoje słowo tworzy ten świat, to najbardziej twórcze zajęcie, jakie można sobie wyobrazić.

„Słowotwórczy” to komentarze do czytań mszalnych przypadających w niedziele i uroczystości, które przygotowują nasi bracia.
Chcemy razem z Wami dać się tworzyć słowu Boga.