Słowotwórczy | Uroczystość świętych apostołów Piotra i Pawła | 29.06.2022

Uroczystość św. Piotra i Pawła przypomina nam o spotkaniu tych dwóch Apostołów u początku głoszenia Ewangelii. Trwało ono zaledwie piętnaście dni, ale to wystarczyło, by podzielić się tym, co każdy z nich przeżył w relacji do Pana Jezusa. Umacniali się w ten sposób w wierze.
My również – jeżeli przeżyliśmy coś w naszej drodze za Panem – powinniśmy się tym dzielić, dla zbudowania naszych braci i sióstr w wierze. Ewangelia jest potrzebna.

Liturgia Słowa 29.06.2022
1. czytanie (Dz 3, 1-10)
Psalm (Ps 19, 2-3. 4-5 (R.: 5a))
2. czytanie (Ga 1, 11-20)
Aklamacja (J 21, 17d)
Ewangelia (J 21, 15-19)

—————————
#słowotwórczy
Czy można powiedzieć o człowieku, że jest „słowotwórczy”? Wydaje się, że tak, choć to nie do końca zbieżne z podstawowym znaczeniem tego słowa.
Co robiłby ktoś taki? Może w myśl tego słowa, tworzyłby nowe słowa?

Czy natomiast o Bogu można by powiedzieć, że jest „słowotwórczy”? Jak najbardziej. To przecież On tworzy ten świat przez słowo.

I tak prawdziwie „słowotwórczy” ludzie, to nie ci, którzy tworzą nowe słowa, ale ci, którzy pozwalają na to, by słowo Boga tworzyło ich.
Słuchanie „słowotwórczego” Boga, który w swojej niezwykłej pomysłowości ciągle przez swoje słowo tworzy ten świat, to najbardziej twórcze zajęcie, jakie można sobie wyobrazić.

„Słowotwórczy” to komentarze do czytań mszalnych przypadających w niedziele i uroczystości, które przygotowują nasi bracia.
Chcemy razem z Wami dać się tworzyć słowu Boga.