Słowotwórczy | Uroczystość Narodzenia Pańskiego | 25.12.2021

Ruiny, o których mowa w pierwszym czytaniu z Księgi proroka Izajasza, są symbolem naszego nadszarpniętego przez grzech życia. Są symbolem zestarzenia się w grzechu. Ale oto, w tym zrujnowanym świecie odwieczne Słowo staje się ciałem, Chrystus rodzi się z Maryi Dziewicy. Jak mówi drugie czytanie z Listu do Hebrajczyków „Bóg przemawia przez swojego Syna”, by ten świat, a w nim również nas, stworzyć na nowo. Dlatego właśnie, wspomniane na początku ruiny mogą zabrzmieć radosnym śpiewem.

Liturgia Słowa 25.12.2021
1. czytanie (Iz 52, 7-10)
Psalm (Ps 98 (97), 1bcde. 2-3b. 3c-4. 5-6)
2. czytanie (Hbr 1, 1-6)
Aklamacja:
Zajaśniał nam dzień święty,
pójdźcie, narody, oddajcie pokłon Panu, bo wielka światłość zstąpiła dzisiaj na ziemię.
Alleluja, alleluja, alleluja
Ewangelia (J 1, 1-18)