Słowotwórczy | Uroczystość św. Józefa Oblubieńca NMP | 19.03.2022

Świętemu Józefowi, którego uroczystość dzisiaj obchodzimy, Bóg powierzył niezwykle ważne zadanie: miał chronić życie Jezusa Chrystusa na pierwszych i najbardziej wrażliwych etapach jego rozwoju.
Tajemnica Wcielenia Syna Bożego, której strzegł i której służył św. Józef to szczyt objawienia obecności Boga w świecie.
Wszystko zaczęło się od gorejącego krzewu, kiedy to Bóg powiedział, że jest Tym, który jest. Dalej Jego obecność była związana ze świątynią, którą wybudował Salomon, syn króla Dawida. Jednak to dopiero Ciało Chrystusa okazało się najbardziej właściwą przestrzenią, w której chciał przebywać Bóg.
To Ciało zostało ofiarowane Kościołowi. Tajemnica obecności Boga w Najświętszym Sakramencie jest teraz tym, co w Kościele najcenniejsze i stanowi ona najważniejszy powód, dla którego warto w Kościele być.
Prośmy św. Józefa, by strzegł w naszych sercach wiary w obecność Boga, który dziś – jak nigdzie indziej – przebywa w Kościele.

Liturgia Słowa 19.03.2022
1. czytanie (2 Sm 7, 4-5a. 12-14a. 16)
Psalm (Ps 89, 2-3. 4-5. 27 i 29)
2. czytanie (Rz 4, 13. 16-18. 22)
Aklamacja (Por. Ps 84, 5)
Ewangelia (Mt 1, 16. 18-21. 24a)

—————————
#słowotwórczy
Czy można powiedzieć o człowieku, że jest „słowotwórczy”? Wydaje się, że tak, choć to nie do końca zbieżne z podstawowym znaczeniem tego słowa.
Co robiłby ktoś taki? Może w myśl tego słowa, tworzyłby nowe słowa?

Czy natomiast o Bogu można by powiedzieć, że jest „słowotwórczy”? Jak najbardziej. To przecież On tworzy ten świat przez słowo.

I tak prawdziwie „słowotwórczy” ludzie, to nie ci, którzy tworzą nowe słowa, ale ci, którzy pozwalają na to, by słowo Boga tworzyło ich.
Słuchanie „słowotwórczego” Boga, który w swojej niezwykłej pomysłowości ciągle przez swoje słowo tworzy ten świat, to najbardziej twórcze zajęcie, jakie można sobie wyobrazić.

„Słowotwórczy” to komentarze do czytań mszalnych przypadających w niedziele i uroczystości, które przygotowują nasi bracia.
Chcemy razem z Wami dać się tworzyć słowu Boga.