Słowotwórczy | Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego | 29.05.2022

Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego to kolejny krok postawiony przez Chrystus na drodze, która prowadzi do zbawienia człowieka.
Najpierw umierając na krzyżu, ofiarował się za nasze grzechy, które sprowadziły na nas śmierć. Potem zmartwychwstając, dał nam nadzieję, bo i my zmartwychwstaniemy tak samo jak On – tak nam obiecał.
Dziś w ludzkim ciele wstępuje do nieba, żeby pokazać nam, że nasze miejsce – ludzi, żyjących w ciałach – jest przy Bogu w niebie.
Takiej przyszłości pragnie dla nas Bóg! To potężny powód do radości!

Liturgia Słowa 29.05.2022
1. czytanie (Dz 1, 1-11)
Psalm (Ps 47 (46), 2-3. 6-7. 8-9 (R.: por. 6))
2. czytanie (Hbr 9, 24-28; 10, 19-23)
Aklamacja (Mt 28, 19a. 20b)
Ewangelia (Łk 24, 46-53)

—————————
#słowotwórczy
Czy można powiedzieć o człowieku, że jest „słowotwórczy”? Wydaje się, że tak, choć to nie do końca zbieżne z podstawowym znaczeniem tego słowa.
Co robiłby ktoś taki? Może w myśl tego słowa, tworzyłby nowe słowa?

Czy natomiast o Bogu można by powiedzieć, że jest „słowotwórczy”? Jak najbardziej. To przecież On tworzy ten świat przez słowo.

I tak prawdziwie „słowotwórczy” ludzie, to nie ci, którzy tworzą nowe słowa, ale ci, którzy pozwalają na to, by słowo Boga tworzyło ich.
Słuchanie „słowotwórczego” Boga, który w swojej niezwykłej pomysłowości ciągle przez swoje słowo tworzy ten świat, to najbardziej twórcze zajęcie, jakie można sobie wyobrazić.

„Słowotwórczy” to komentarze do czytań mszalnych przypadających w niedziele i uroczystości, które przygotowują nasi bracia.
Chcemy razem z Wami dać się tworzyć słowu Boga.