Słowotwórczy | Uroczystość Zesłania Ducha Świętego | 05.06.2022

Niedziela Zesłania Ducha Świętego – Chrystus przyjął ludzkie ciało, przeżył swoje życie, umarł, zmartwychwstał i wstąpił do nieba po to, by posłać swoim uczniom Ducha Świętego – pierwszy i największy dar.
Duch Święty umożliwia nam doświadczanie obecności Boga na modlitwie, rozpoznawanie prawdy i życie wiarą. Jego wsparcie jest dla nas niezbędne.
Można się przestraszyć, czy aby na pewno potrafimy przyjąć ten dar. Na szczęści i w tej kwestii możemy liczyć na pomoc. Najświętsza Maryja Panna nazywana również Oblubienicą Ducha Świętego, chce podpowiadać nam, jak to robić.

Liturgia Słowa 05.06.2022
1. czytanie (Dz 2, 1-11)
Psalm (Ps 104 (103), 1ab i 24ac. 29b-30. 31 i 34 (R.: por. 30))
2. czytanie (Rz 8, 8-17)
Ewangelia (J 14, 15-16. 23b-26)

—————————
#słowotwórczy
Czy można powiedzieć o człowieku, że jest „słowotwórczy”? Wydaje się, że tak, choć to nie do końca zbieżne z podstawowym znaczeniem tego słowa.
Co robiłby ktoś taki? Może w myśl tego słowa, tworzyłby nowe słowa?

Czy natomiast o Bogu można by powiedzieć, że jest „słowotwórczy”? Jak najbardziej. To przecież On tworzy ten świat przez słowo.

I tak prawdziwie „słowotwórczy” ludzie, to nie ci, którzy tworzą nowe słowa, ale ci, którzy pozwalają na to, by słowo Boga tworzyło ich.
Słuchanie „słowotwórczego” Boga, który w swojej niezwykłej pomysłowości ciągle przez swoje słowo tworzy ten świat, to najbardziej twórcze zajęcie, jakie można sobie wyobrazić.

„Słowotwórczy” to komentarze do czytań mszalnych przypadających w niedziele i uroczystości, które przygotowują nasi bracia.
Chcemy razem z Wami dać się tworzyć słowu Boga.