Słowotwórczy | środa popielcowa | 02.03.2022

Wielki Post rozpoczynający się w Środę Popielcową to dobry czas, żeby każdy z nas zadał sobie pytanie na ile poważnie włącza się w walkę przeciw złu, która nieustannie toczy się w naszym życiu. Modlitwa, jałmużna i post – tak można skutecznie przeciwstawiać się szatanowi, myśleniu świata i pożądliwości ciała.

Liturgia Słowa 02.03.2022
1. czytanie (Jl 2, 12-18)
Psalm (Ps 51 (50), 3-4. 5-6b. 12-13. 14 i 17)
2. czytanie (2 Kor 5, 20 – 6, 3)
Aklamacja (Por. Ps 95 (94), 8a. 7d)
Ewangelia (Mt 6, 1-6. 16-18)

—————————
#słowotwórczy
Czy można powiedzieć o człowieku, że jest „słowotwórczy”? Wydaje się, że tak, choć to nie do końca zbieżne z podstawowym znaczeniem tego słowa.
Co robiłby ktoś taki? Może w myśl tego słowa, tworzyłby nowe słowa?

Czy natomiast o Bogu można by powiedzieć, że jest „słowotwórczy”? Jak najbardziej. To przecież On tworzy ten świat przez słowo.

I tak prawdziwie „słowotwórczy” ludzie, to nie ci, którzy tworzą nowe słowa, ale ci, którzy pozwalają na to, by słowo Boga tworzyło ich.
Słuchanie „słowotwórczego” Boga, który w swojej niezwykłej pomysłowości ciągle przez swoje słowo tworzy ten świat, to najbardziej twórcze zajęcie, jakie można sobie wyobrazić.

„Słowotwórczy” to komentarze do czytań mszalnych przypadających w niedziele i uroczystości, które przygotowują nasi bracia.
Chcemy razem z Wami dać się tworzyć słowu Boga.