Słowotwórczy | III niedziela Wielkiego Postu | 20.03.2022

Ewangelia czytana w III Niedzielę Wielkiego Postu, to bardzo jednoznaczne wezwanie do zmian: „jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie” – mówi Pan Jezus. Jednocześnie jednak stawia nam przed oczami postać ogrodnika, który prosi właściciela winnicy, żeby pozwolił nie wycinać nieurodzajnego drzewa i dać mu jeszcze trochę czasu. Nawrócenie jest konieczne, ale Bóg wie, że to proces, którego długość zależy od poszczególnego człowieka.

Liturgia Słowa 20.03.2022
1. czytanie (Wj 3, 1-8a. 13-15)
Psalm (Ps 103 (102), 1b-2. 3-4. 6-7. 8 i 11)
2. czytanie (1 Kor 10, 1-6. 10-12)
Aklamacja (Por. Mt 4, 17)
Ewangelia (Łk 13, 1-9)

—————————
#słowotwórczy
Czy można powiedzieć o człowieku, że jest „słowotwórczy”? Wydaje się, że tak, choć to nie do końca zbieżne z podstawowym znaczeniem tego słowa.
Co robiłby ktoś taki? Może w myśl tego słowa, tworzyłby nowe słowa?

Czy natomiast o Bogu można by powiedzieć, że jest „słowotwórczy”? Jak najbardziej. To przecież On tworzy ten świat przez słowo.

I tak prawdziwie „słowotwórczy” ludzie, to nie ci, którzy tworzą nowe słowa, ale ci, którzy pozwalają na to, by słowo Boga tworzyło ich.
Słuchanie „słowotwórczego” Boga, który w swojej niezwykłej pomysłowości ciągle przez swoje słowo tworzy ten świat, to najbardziej twórcze zajęcie, jakie można sobie wyobrazić.

„Słowotwórczy” to komentarze do czytań mszalnych przypadających w niedziele i uroczystości, które przygotowują nasi bracia.
Chcemy razem z Wami dać się tworzyć słowu Boga.

Category: Film, mniejsi