Views

Starą franciszkańską tradycją jest losowanie patrona i sentencji na cały rok.

Bracia robią to zwykle dnia 6 stycznia. Dotyczy to także dzieł przez nich prowadzonych. Zatem i nasza redakcja otrzymała swego patrona na rok 2015, a w raz z nim i sentencję.

Patronem FranciszkanieTV został św. Stanisław Kostka, zaś sentencja brzmi:

Zachowaj spokój serca i bądź cierpliwy, a nie trać równowagi w czasie utrapienia! (Syr 2,2)

Jak zwykle prosimy o modlitwę, by nasza posługa była miła Panu Bogu i przynosiła dobre owoce.

Patron na 2015 rok

| Blog |