Views

Przedstawiamy oficjalnie materiały związane z tegorocznymi rekolekcjami adwentowymi, które zatytułowane są „Szybko wolny”, co właściwie jest pytaniem: czy jest możliwe szybko stać się wolnym?

Zobacz filmową zapowiedź

Rekolekcje prowadzi o. Tomasz Pawlik, franciszkanin, od lat zajmujący się terapią osób uzależnionych w ośrodku w Chęcinach, Połańcu i Kielcach. Rozważania oglądać można będzie codziennie od I Niedzieli Adwentu (30 listopada) do Narodzenia Pańskiego (25 grudnia) na stronie https://www.franciszkanie.tv

Zobacz rozważania

o. Tomasz Pawlik – specjalista psychoterapii uzależnień – w trakcie specjalizacji, magister teologii, franciszkanin. Ukończył studia filozoficzno-teologiczne w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie oraz Studium Pomocy Psychologicznej w Warszawie oraz Studium Psychoterapii Uzależnień w Polskim Towarzystwie Psychoterapii Uzależnień. Posiada doświadczenie w pracy z „młodzieżą alternatywną”. Przez wiele lat pracował jako misjonarz w Rosji. Jest spowiednikiem, rekolekcjonistą oraz duszpasterzem środowisk uzależnionych. Pracuje jako terapeuta w Poradniach Leczenia Uzależnień w Kielcach i Chęcinach. Taternik, członek Trzeźwego Koła Górskiego przy PTTK w Kielcach i Świętokrzyskiego Klubu Alpinistycznego. Jego pasją jest turystyka górska, ikonografia, literatura rosyjska oraz muzyka.

Obok rozważań o. Tomasza usłyszeć będzie można krótkie wypowiedzi mieszkańców ośrodka w Chęcinach i Połańcu, a także wywiad z o. Tomaszem na temat wolności i uzależnień.

Rekolekcje rozpoczną się 30 listopada, w pierwszą niedzielę adwentu, zaś zakończą się w dzień Narodzenia Pańskiego – 25 grudnia. Rozważania publikowane będą codziennie (w praktyce filmy są udostępniane w przeddzień wieczorem).

Produkcja i realizacja: FranciszkanieTV
Muzyka: brat Patefon OFMConv (posłuchaj muzyki)

Wydawca: Prowincja św. Maksymiliana Braci Mniejszych Konwentualnych: www.franciszkanie.gdansk.pl

Patroni medialni:
www.deon.pl
www.gosc.pl
www.religia.tv
www.opoka.org.pl
www.franciszkanie.pl
www.radioniepokalanow.pl
facebog.deon.pl

www.3zdania.pl
www.skrzynkamodlitwy.pl
www.powolanie.com.pl

Zobacz FranciszkanieTV po litewsku i angielsku!
www.pranciskonai.tv
www.franciscan.tv

Adwent 2014 – zapowiedź

| Blog |