Słowotwórczy | XIX niedziela zwykła | 07.08.2022

Gdy doświadczamy w życiu trudności, często naszą pierwszą reakcją jest ucieczka, niechęć do zmierzenia się z nimi. W tę XIX Niedzielę zwykłą Bóg zachęca nas do tego, żebyśmy nie uciekali przed problemami, ale odważnie się z nimi mierzyli, bo mogą być one zaproszeniem do rozwoju i większej dojrzałości. Tym, co pomaga stawić im czoła, jest wiara. Wiara w to, że Bóg już zna najlepsze rozwiązanie i nam je wskaże. Choć jeszcze go nie widać, to już można Mu za nie dziękować.

Liturgia Słowa 07.08.2022
1. czytanie (Mdr 18, 6-9)
Psalm (Ps 33 (32), 1 i 12. 18-19. 20 i 22 (R.: por. 12))
2. czytanie (Hbr 11, 1-2. 8-12)
Aklamacja (Por. Mt 24, 42a. 44)
Ewangelia (Łk 12, 32-48)

—————————
#słowotwórczy
Czy można powiedzieć o człowieku, że jest „słowotwórczy”? Wydaje się, że tak, choć to nie do końca zbieżne z podstawowym znaczeniem tego słowa.
Co robiłby ktoś taki? Może w myśl tego słowa, tworzyłby nowe słowa?

Czy natomiast o Bogu można by powiedzieć, że jest „słowotwórczy”? Jak najbardziej. To przecież On tworzy ten świat przez słowo.

I tak prawdziwie „słowotwórczy” ludzie, to nie ci, którzy tworzą nowe słowa, ale ci, którzy pozwalają na to, by słowo Boga tworzyło ich.
Słuchanie „słowotwórczego” Boga, który w swojej niezwykłej pomysłowości ciągle przez swoje słowo tworzy ten świat, to najbardziej twórcze zajęcie, jakie można sobie wyobrazić.

„Słowotwórczy” to komentarze do czytań mszalnych przypadających w niedziele i uroczystości, które przygotowują nasi bracia.
Chcemy razem z Wami dać się tworzyć słowu Boga.

Category: Film, mniejsi