Słowotwórczy | Uroczystość Zwiastowania Pańskiego | 25.03.2022

Każdy, kto kocha Boże Narodzenie powinien jeszcze bardziej przenikać tajemnice Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie, bo to właśnie tego dnia swoje ludzkie życie rozpoczął Jezus Chrystus.
Początek ludzkiego życia ma miejsce w bardzo intymnej przestrzeni. Tak samo było ze „Słowem, które stało się ciałem”. Maryja przyjęła je niespotykanej dotąd bliskości, którą podarował Jej Bóg.
Nasze spotkanie z Bogiem i wsłuchiwanie się w Jego słowo również ma potencjał rodzenia w nas nowego życia – życia Boga.

Liturgia Słowa 25.03.2022
1. czytanie (Iz 7, 10-14)
Psalm (Ps 40, 7-8a. 8b-10. 11)
2. czytanie (1 Kor 10, 1-6. 10-12)
Aklamacja (Por. Mt 4, 17)
Ewangelia (Łk 1, 26-38)

—————————
#słowotwórczy
Czy można powiedzieć o człowieku, że jest „słowotwórczy”? Wydaje się, że tak, choć to nie do końca zbieżne z podstawowym znaczeniem tego słowa.
Co robiłby ktoś taki? Może w myśl tego słowa, tworzyłby nowe słowa?

Czy natomiast o Bogu można by powiedzieć, że jest „słowotwórczy”? Jak najbardziej. To przecież On tworzy ten świat przez słowo.

I tak prawdziwie „słowotwórczy” ludzie, to nie ci, którzy tworzą nowe słowa, ale ci, którzy pozwalają na to, by słowo Boga tworzyło ich.
Słuchanie „słowotwórczego” Boga, który w swojej niezwykłej pomysłowości ciągle przez swoje słowo tworzy ten świat, to najbardziej twórcze zajęcie, jakie można sobie wyobrazić.

„Słowotwórczy” to komentarze do czytań mszalnych przypadających w niedziele i uroczystości, które przygotowują nasi bracia.
Chcemy razem z Wami dać się tworzyć słowu Boga.