Słowotwórczy | VII niedziela zwykła | 20.02.2022

Pan Jezus przez słowo czytane w tę VII niedzielę zwykłą w Kościele wzywa nas do miłości nieprzyjaciół – postawy niezwykle wymagającej. Takiego podejścia do drugiego człowieka nie da się tak po prostu wypracować. Potrzeba Człowieka z nieba, którego św. Paweł nazywa „duchem ożywiającym”. To dzięki łasce Chrystusa, który jest tym człowiekiem, jesteśmy w stanie już tu na ziemi podjąć życie takie jak w niebie.

Liturgia Słowa 20.02.2022
1. czytanie (1 Sm 26, 2. 7-9. 12-13. 22-23)
Psalm (Ps 103 (102), 1b-2. 3-4. 8 i 10. 12-13)
2. czytanie (1 Kor 15, 45-49)
Aklamacja (J 13, 34)
Ewangelia (Łk 6, 27-38)

—————————
#słowotwórczy
Czy można powiedzieć o człowieku, że jest „słowotwórczy”? Wydaje się, że tak, choć to nie do końca zbieżne z podstawowym znaczeniem tego słowa.
Co robiłby ktoś taki? Może w myśl tego słowa, tworzyłby nowe słowa?

Czy natomiast o Bogu można by powiedzieć, że jest „słowotwórczy”? Jak najbardziej. To przecież On tworzy ten świat przez słowo.

I tak prawdziwie „słowotwórczy” ludzie, to nie ci, którzy tworzą nowe słowa, ale ci, którzy pozwalają na to, by słowo Boga tworzyło ich.
Słuchanie „słowotwórczego” Boga, który w swojej niezwykłej pomysłowości ciągle przez swoje słowo tworzy ten świat, to najbardziej twórcze zajęcie, jakie można sobie wyobrazić.

„Słowotwórczy” to komentarze do czytań mszalnych przypadających w niedziele i uroczystości, które przygotowują nasi bracia.
Chcemy razem z Wami dać się tworzyć słowu Boga.