Słowotwórczy | XXI niedziela zwykła | 21.08.2022

Wiara katolicka prowadzi do życia w pełnym wymiarze. Na to wskazują greckie korzenie słowa „katolicki”. Tej pełni Bóg chce dla każdego człowieka, dlatego pomaga ludziom rozwijać się, a tych, którzy się już rozwinęli, prosi, by o możliwościach rozwoju opowiadali innym. Takie przesłanie niesie w sobie liturgia słowa XXI Niedzieli Zwykłej.

Liturgia Słowa 21.08.2022
1. czytanie (Iz 66, 18-21)
Psalm (Ps 117 (116), 1b-2 (R.: por. Mk 16, 15))
2. czytanie (Hbr 12, 5-7. 11-13)
Aklamacja (J 14, 6)
Ewangelia (Łk 13, 22-30)

—————————
#słowotwórczy
Czy można powiedzieć o człowieku, że jest „słowotwórczy”? Wydaje się, że tak, choć to nie do końca zbieżne z podstawowym znaczeniem tego słowa.
Co robiłby ktoś taki? Może w myśl tego słowa, tworzyłby nowe słowa?

Czy natomiast o Bogu można by powiedzieć, że jest „słowotwórczy”? Jak najbardziej. To przecież On tworzy ten świat przez słowo.

I tak prawdziwie „słowotwórczy” ludzie, to nie ci, którzy tworzą nowe słowa, ale ci, którzy pozwalają na to, by słowo Boga tworzyło ich.
Słuchanie „słowotwórczego” Boga, który w swojej niezwykłej pomysłowości ciągle przez swoje słowo tworzy ten świat, to najbardziej twórcze zajęcie, jakie można sobie wyobrazić.

„Słowotwórczy” to komentarze do czytań mszalnych przypadających w niedziele i uroczystości, które przygotowują nasi bracia.
Chcemy razem z Wami dać się tworzyć słowu Boga.