Słowotwórczy | XXII niedziela zwykła | 28.08.2022

Liturgia słowa XXII Niedzieli Zwykłej wzywa nas przede wszystkim do pokory. Żyjąc w świecie przywykliśmy do tego, że jeśli chcemy iść w górę, powinniśmy… iść w górę. Bóg, postrzegając rzeczywistość nieskończenie głębiej od nas, mówi, że jeżeli naprawdę chcemy piąć się do góry, powinniśmy najpierw zejść w dół. Jest tak dlatego, że “każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony”…

Liturgia Słowa 28.08.2022
1. czytanie (Syr 3, 17-18. 20. 28-29)
Psalm (Ps 68 (67), 4 i 5ac. 6-7b. 10-11 (R.: por. 11b))
2. czytanie (Hbr 12, 18-19. 22-24a)
Aklamacja (Mt 11, 29ab)
Ewangelia (Łk 14, 1. 7-14)

—————————
#słowotwórczy
Czy można powiedzieć o człowieku, że jest „słowotwórczy”? Wydaje się, że tak, choć to nie do końca zbieżne z podstawowym znaczeniem tego słowa.
Co robiłby ktoś taki? Może w myśl tego słowa, tworzyłby nowe słowa?

Czy natomiast o Bogu można by powiedzieć, że jest „słowotwórczy”? Jak najbardziej. To przecież On tworzy ten świat przez słowo.

I tak prawdziwie „słowotwórczy” ludzie, to nie ci, którzy tworzą nowe słowa, ale ci, którzy pozwalają na to, by słowo Boga tworzyło ich.
Słuchanie „słowotwórczego” Boga, który w swojej niezwykłej pomysłowości ciągle przez swoje słowo tworzy ten świat, to najbardziej twórcze zajęcie, jakie można sobie wyobrazić.

„Słowotwórczy” to komentarze do czytań mszalnych przypadających w niedziele i uroczystości, które przygotowują nasi bracia.
Chcemy razem z Wami dać się tworzyć słowu Boga.

Category: Film, mniejsi