Dzień 21 – Projekt Kapucyński – droga

Utwór nawiązujący do perykopy Ewangelii o spotkaniu Maryi z Elżbietą.

Zachęcamy Cię do udziału w całych rekolekcjach adwentowych – Projekt Kapucyński.

Codziennie rano komentarz do Słowa Bożego, a o 16 utwór muzyczny nawiązujący do Słowa.

Facebook – Projekt Kapucyński