Jakby Mnie nie było: Daję Słowo – XXVII niedziela C – 2 X 2022

Gdzie jest twoja wiara? – pyta Jezus. Czego – według Habakuka – nie robi Bóg i jak na to odpowiada św. Paweł. I co ma z tym wspólnego fakt, że ojciec Tymoteusza był Grekiem.

Franciszkańskie rozważanie „Daję Słowo” na XXVII niedzielę zwykłą C – 2 października 2022 r.

Zobacz Daję Słowo przygotowanie z 2022 r.: https://youtu.be/46GIPJtMEiE
Zobacz Daję Słowo z 2019 r.: https://youtu.be/BoPebXa2wEM
Zobacz Daję Słowo z 2016 r.:
https://www.youtube.com/watch?v=HzMFv…
Zobacz Daję Słowo z 2013 r.:
https://www.youtube.com/watch?v=g49fr…

Tymoteusz:
– umiłowane dziecko 1 Tm 1,2
– umiłowany syn 1 Kor 4,17
– brat 2 Kor1,1; 1 Tes 3,2; Flm 1
– współautor listów 1 Tes 1,1; 2 Kor 1,1; Flp 1,1; Flm 1; 2 Tes 1,1; Kol 1,1
– współpracownik Rz 16,21
– sługa w głoszeniu 1 Tes 3,2
– był młody 1 Tm 4,12
– syn Greka Dz 16,3 i Żydówki 2 Tm 1,5
– nie był obrzezany jako dziecko Dz 16,3, znał Pisma 2 Tm 3,14-15

Liturgia Słowa:
(Ha 1, 2-3; 2, 2-4)
Dokądże, Panie, wzywać Cię będę, a Ty nie wysłuchujesz? Wołać będę ku Tobie: «Krzywda mi się dzieje», a Ty nie pomagasz? Czemu każesz mi patrzeć na nieprawość i na zło spoglądasz bezczynnie? Oto ucisk i przemoc przede mną, powstają spory, wybuchają waśnie. I odpowiedział Pan tymi słowami: „Zapisz widzenie, na tablicach wyryj, by można było łatwo je odczytać. Jest to widzenie na czas oznaczony, lecz wypełnienie jego niechybnie nastąpi; a jeśli się opóźnia, ty go oczekuj, bo w krótkim czasie przyjdzie niezawodnie. Oto zginie ten, co jest ducha nieprawego, a sprawiedliwy żyć będzie dzięki swej wierności”.

(2 Tm 1, 6-8. 13-14)
Najdroższy: Przypominam ci, abyś rozpalił na nowo charyzmat Boży, który jest w tobie przez włożenie moich rąk. Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy i miłości, i trzeźwego myślenia. Nie wstydź się zatem świadectwa Pana naszego ani mnie, Jego więźnia, lecz weź udział w trudach i przeciwnościach znoszonych dla Ewangelii według danej mocy Boga. Zdrowe zasady, któreś posłyszał ode mnie, miej za wzorzec w wierze i miłości w Chrystusie Jezusie. Dobrego depozytu strzeż z pomocą Ducha Świętego, który w nas mieszka.

(Łk 17, 5-10)
Apostołowie prosili Pana: „Przymnóż nam wiary». Pan rzekł: „Gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, powiedzielibyście tej morwie: „Wyrwij się z korzeniem i przesadź się w morze”, a byłaby wam posłuszna. Kto z was, mając sługę, który orze lub pasie, powie mu, gdy on wróci z pola: „Pójdź i siądź do stołu”? Czy nie powie mu raczej: „Przygotuj mi wieczerzę, przepasz się i usługuj mi, aż zjem i napiję się, a potem ty będziesz jadł i pił”? Czy dziękuje słudze za to, że wykonał to, co mu polecono? Tak mówcie i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam polecono: „Słudzy nieużyteczni jesteśmy; wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać”.