Pieśń Słoneczna św. Franciszka z Asyżu w wykonaniu sióstr FMM

Słowa: św. Franciszek z Asyżu
(opr. s. Małgorzata Korniluk FMM)

Muzyka: s. Małgorzata Korniluk FMM
harfa: post.FMM Benedicte Langrande
mandolina: s. Ana Šuštar FMM
flet poprzeczny: s. Alina Zelek FMM
kontrabas: s. Dorota Wojciechowska FMM

wokal:
s. Anna Antkowiak FMM
nov.FMM Agnieszka Kosińska
s. Małgorzata Korniluk FMM
post.FMM Benedicte Langrande
nov.FMM Adrianna Rój
s. Ana Šuštar FMM
s. Dorota Wojciechowska FMM
s. Alina Zelek FMM

Chwalcie i błogosławcie mojego Pana
Dziękujcie Mu i służcie z wielką pokorą
Najwyższy, Wszechmocny, Dobry Panie
Twoja jest sława i chwała, cześć
I wszelkie błogosławieństwo
Tobie Jednemu one przystoją
I żaden człowiek nie jest godzien
Wymówić Twego Imienia

1. Bądź pochwalony Panie mój
Przez brata słońce
Oświeca całą ziemię
Twoim blaskiem o Boże

2. Bądź pochwalony Panie mój
Księżycem i gwiazdami
Tańczą na ciemnym niebie
Jasne, cenne i piękne

3. Bądź pochwalony Panie mój
Wiatrem i obłokami
Przez nie posyłasz deszcze
Rozjaśniasz ciemne niebo

4. Bądź pochwalony Panie mój
Przez siostrę wodę
Ona jest najpokorniejsza
Pożyteczna i czysta

5. Bądź pochwalony Panie mój
Przez brata ogień
Jaki pełen radości
Jasny cenny i piękny

6. Bądź pochwalony Panie mój
Przez matkę ziemię
Która rodzi owoce
Daje kwiaty i zioła

7. Bądź pochwalony Panie mój
Przez przebaczenie
Błogosławiona Miłość
Silniejsza jest od gniewu

8. Bądź pochwalony Panie mój
Przez siostrę śmierć cielesną
Jezus uczynił ją bramą
Która wiedzie do Nieba