Wielki Post 2014 – Wielka Środa

Pan dał mi braci – to słynne słowa św. Franciszka. Tych braci Franciszek wysłał na cały świat, by byli znakiem głębokiego życia z Bogiem. Przed franciszkańskim klasztorem w Wilnie, który wciąż nie został zwrócony zakonowi, o. Piotr wspomina przykład Jacka Soplicy.
Na spotkanie z miłosierdziem Boga nie musimy zapracować. Ale trzeba nam jednak wybrać: Bóg czy 30 srebrników? Franciszkańskie rekolekcje internetowe na Wielki Post 2014 „Twoje miłosierdzie”. Rozważanie na Wielką Środę.

Liturgia Słowa