Wilno – renowacja kościoła franciszkańskiego (X 2014)

Leszek Zakrzewski, konserwator zabytków, opowiada o kolejnym etapie odnawiania kościoła franciszkańskiego Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (na Piaskach) w Wilnie. Pod koniec października 2014 r. zakończono renowację balustrady chóru oraz kolejnej partii malowideł za zachodniej ścianie kościoła.

Usłyszeć można także ogólną charakterystykę franciszkańskiej świątyni od strony artystycznej.

Prace będą kontynuowane w roku 2015 (co uzależnione jest od pozyskania środków).

Kościół oddany franciszkanom dopiero w roku 1998, stąd do dziś widoczne są kolosalne zniszczenia. Jednak wytrwałą pracą rektora kościoła o. Marka Dettlaffa i wspólnoty franciszkańskiej wraz z wiernymi modlącymi się w świątyni, a także sympatykom franciszkanów udaje się przywracać kościołowi dawne piękno.

Przeczytaj więcej o renowacji

Zobacz FranciszkanieTV po litewsku
Zobacz 3zdania po litewsku

Franciszkanie na Litwie

Zrzut ekranu 2014-11-23 o 21.05.44