Wielki Post 2014 – Czwartek II tygodnia

O dwóch kierunkach działania w Wielkim Poście, o rozważaniu męki Chrystusa i o znaku, jaki otrzymał bogacz w Ewangelii opowiada o. Piotr Stroceń z wileńskiej Kalwarii. Franciszkańskie rekolekcje internetowe na Wielki Post 2014 „Twoje miłosierdzie”. Rozważanie na czwartek II tygodnia Wielkiego Postu.

Liturgia Słowa