IV Akademickie Gorzkie Żale – II niedziela 16 III 2014 r.

Kazanie o. dr Kamil Paczkowski OFM – Zaprawdę, powiadam ci, jeszcze dziś będziesz ze mną w raju. Śpiew: Zebrani w dnia połowie.
Wykonanie: Anna Braszak – flet
Anna Rozińska – flet
Jan Wójcik – wiolonczela
Michał Zator – harfa
Organizator: Duszpasterstwo Akademickie PLUS